Paasvuur

Het Almens Paasvuur wordt aangestoken op Eerste Paadag in de avond (mits het weer het toe staat). Via de ADI en via de facebookpagina van de Paasvuurcommissie https://www.facebook.com/Paasvuur-Almen-212501016166248/

wordt u op de hoogte gehouden van de locatie en de starttijd van de fakkeloptocht. 

De paasboake wordt opgebouwd door vrijwilligers van het paasvuurcomité en leden en leiding van de Jeugdclubs. Verdeeld over meerdere zaterdagen wordt snoeihout verzameld buiten en binnen de bebouwde kom. 

Het Paasvuurcomité is slechts statutair verbonden aan de Jeugdraad en opereert verder als een zelfstandige organisatie.
Contactpersoon: Jobert Janssen  

Informatie Paasvuur 2018

Rond 20.00 uur vertrekt de fakkeloptocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar de Paasboake waarna de kinderen het paasvuur mogen aansteken. De Paasboake komt dit jaar te liggen aan de Whemerweg bij de fam. Umbgrove in Almen.

Net als voorgaande jaren zijn er 3 dagen waarop snoeihout gestort kan worden bij de Paasboake.
17 Maart: 09.00 uur tot 16.00 uur
24 Maart: 09.00 uur tot 16.00 uur
31 Maart: 09.00 uur tot 12.00 uur

Op 24 maart in de middag wordt het snoeihout opgehaald in de bebouwde kom. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. U kunt het snoeihout aan de weg leggen. De kosten voor het ophalen van het snoeihout zijn € 2,50 per kuub. Het snoeihout voor buiten de bebouwde kom halen we in de ochtend op. De opgave hiervoor zit vol. 

Het is echter niet toegestaan om andere dingen zoals planken of dikke stronken te storten! 

De Paasboake zal op eerste paasdag (1 april) worden aangestoken! Net als voorgaande jaren worden er vanaf 19.15 uur fakkels verkocht bij de kerk in Almen.  Rond 20.00 uur vertrekt de fakkeloptocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar de Paasboake waarna de kinderen het paasvuur mogen aansteken. Ook is er dit jaar weer een feesttent aanwezig! 

Schuiven naar boven