Over de Jeudgraad

Stichting Jeugdraad Almen (officieel: Stichting Hervormde Jeugdraad Almen) is in 1980 opgericht. De eigenlijke organisatie bestaat al veel langer; veel Almenaren zaten tijdens hun jeugd bij één van de clubs die onder de Jeugdraad vallen. 

De Jeugdraad is de overkoepelende organisatie voor de Jeugdclubs en de Soos in Almen en bestaat uit een driekoppig bestuur. 

Dagelijkse leiding van de jeugdclubs zelf ligt in handen van de iets oudere jongeren uit Almen en omgeving (+/- 16 – 25 jaar). Deze zogenoemde clubleiding is het eerste aanspreekpunt voor leden en hun ouders. Zij verzorgen de activiteiten, hebben contact met derden (Ons Huis, de kampeerboerderij, etc.) en zorgen zelf voor een financiële verantwoording, net als dat de Soos en het Paasvuurcomité dat doen.

De leiding van de clubs en het bestuur van de Soos vergaderen eens in de zes weken met de bestuursleden van de Jeugdraad. De Jeugdraad probeert de clubs met raad en daad terzijde te staan en is uiteindelijk verantwoordelijk voor het overkoepelende stichtingswerk. De Jeugdraad zorgt voor de algemene inkomsten en werft daartoe gemeentelijke subsidie, donateursgelden en verzorgt ook de jaarlijkse kalenderverkoop. De leden helpen waar mogelijk. 

Contact met de Jeugdraad?
jeugdraadalmen@gmail.com

Bestuursleden

Liza Westendorpvoorzitter06 300 217 26
Karin Ruiterkampsecretaris
Peter Schievenpenningmeester

Stichting Hervormde Jeugdraad Almen
Dorpsstraat 17
7218 AA Almen

KVK: 41040223

Wij zijn aangemerkt als SBBI, Sociaal Belang Behartigende Instelling, in maatschappelijk werk (SBBI: 88992) en lokaal welzijnswerk (SBBI: 88993) 

Meer over de geschiedenis van de Jeugdraad leest u hier, geschreven door Free Kroeze, ter gelegenheid van de Millennium-uitgave van de Almense Almenak. https://www.almen-info.nl/files/almenak/millenium/Jeugdverenigingen.pdf

Schuiven naar boven